↑ Return to Prateće manifestacije

Odštampajte Page

Fruška gora OPEN

 

Program

Rezultati

Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?page_id=324

FGO-Raspored

PROGRAM r.br. datum Vrh Mesto prijave Start Tip 1 3.V Andrevlje početak uspona 16:00 brdski hronometar 2 10.V Glavica Sr.Kamenica, centar 18:00 brdski hronometar 3 18.V Selište Bukovac, ambulanta 15:00 brdski hronometar 4 14.VI Popovica autobusko okretište 17:30 brdski hronometar 5+6 12.VII Rohalj baze Sviloš 16:30 brdski hronometar 7+8 19.VII Zmajevac kod Manastira u Rakovcu …

Pogledajte stranicu »

FGO-Rezultati

Fruška Gora OPEN   Bilten rezultata XII Fruška Gora OPEN 2014  

Pogledajte stranicu »