↑ Return to Šampionat Srbije

Odštampajte Page

Propozicije – Ciklo kros

 

ŠAMPIONAT SRBIJE MASTERA, AMATERA i U13 za 2015

CIKLO-KROS

PROPOZICIJE

 

ORGANIZATOR: BSS i BK “Elite” Novi Sad

DATUM: 08.03.2015  (nedelja)

MESTO: Novi Sad, Studentski park, kod Filozofskog fakulteta.

PRAVO UčEšćA: U13, amateri i masteri sa važećom licencom za 2015. godinu.

KATEGORIJE:                

  1. U13 – W (do 12 god.)
  2. U13 – M (do 12 god.)  
  3. Amater – M (U30M)
  4. Masteri apsolutno
  5. Master A (30+)
  6. Master B (40+)
  7. Master C (50+)
  8. Master D (60+).

STAZA: ciklo-kros, dužina kruga 1600 metara. (konfiguracija)

DUžINA TRKE: U13-2 kruga (3.2 km), mastersi ABCD i amateri M–40 minuta.

PRIJAVE I PODELA BROJEVA: za sve kategorije uz važeću UCI licencu, na mestu starta trke 60 min. (najkasnije 15) pre starta.

 

KOTIZACIJA: 400 din. po takmičaru. Za kategorije U13 gratis.

START: U13u 11:00, masteri ABCD i amateri  – 11:15 časova.

 

OCENJIVANJE: Pet takmičara je minimalan broj učesnika po kategorijama. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih mastera za određenu kategoriju, takmičari se mogu prijaviti za sledeću mlađu kategoriju. Rezultati mastera se odvajaju po prijavljenim kategorijama. Pobednik je takmičar koji pravilno savlada celokupnu stazu i u svojoj kategoriji prvi prođe kroz cilj.

 

OPšTE ODREDBE: trka se vozi po Tehničkom pravilniku UCI i BSS kao i ovim Propozicijama. Za kategoriju Masteri apsolutno dozvoljeni su bicikli prema pravilniku ciklo-krosa (krute vile, max.širina gume je 33 mm, max.širina krivog kormana je 50 cm). Za ostale kategorije dozvoljeni su svi tipovi bicikla.

Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige za sve vreme trke (i u zagrevanju).

Zamena bicikla, otklanjanje defekata i kvarova dozvoljena je samo u obeleženoj pit-zoni. Dostignuti takmičari su obavezni da omoguće nesmetan prolaz takmičarima koji su ih dostigli i nastavljaju trku.

Učesnici svojim startom potvrđuju da su upoznati sa sadržinom ovih Propozicija i da voze na svoju odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode pričinjene od samih učesnika ili trećih lica.

Eventualne izmene ili dopune ovih Propozicija Organizator će objaviti 60 minuta pre starta trke.

 

KAZNE: po Kodeksu kazni BSS.

 

NAGRADE: nagradiće se tri prvoplasirana takmičara u svakoj kategoriji medaljama.

 

TROšKOVI: Organizator snosi troškove organizacije, sudija i nagrada, dok ostale troškove snose sami učesnici.

 

NAPOMENE: *Organizator zadržava pravo da takmičenje ne održi ukoliko 24 sata pre održavanja takmičenja prognozirana dnevna temperatura za dan takmičenja bude niža od –5 stepeni.

**Organizator se obavezuje da obavesti sve zainteresovane na www.danubecup.org.

 

 

Kontakt osoba: Tibor Tarjan, cell. 064/11-484-76.                                                            Organizator

 


KONFIGURACIJA STAZE

Konfiguracija staze - Šampionat Srbije - Ciklo kros 2014

Konfiguracija staze – Šampionat Srbije – Ciklo kros 2015

Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?page_id=220