«

»

Odštampajte Post

Obaveštenje pred 3. trku – 27. Dunavski kup 2019

Staza trke:  kružna Tevel–Bonjhadvarasd-Zomba-Paradičompusta-Kišdorog-Tevel

Kancelarija: Kišdorog, Sportski tereni u ulici Petefi – otvorena od 08:30 – 09.45

Tehnički sastanak u kancelariji od 10.00 – 10.30 : izvlačenje redosleda vozila u karavanu..

Zvanični start: Tevel, Gradska kuća u Glavnoj ulici (Fő utcai Polgármesteri hivatal)

Cilj: Prevoj posle Tevela

Trajni link do ovog članka: http://danubecup.org/wp/?p=1405

Leave a Reply